PAVEL ROMAN MEMORIAL, Basic Novice Ice Dance

[12.11.2022 - 13.11.2022]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS